Xem ngày tốt 12 tháng âm lịch 2023 làm việc gì cũng đại thành công

Lựa ngày tốt âm lịch để bắt đầu làm việc quan trọng để cầu mong mọi sự suôn sẻ. Cùng xem ngày tốt 12 tháng âm lịch Quý Mão 2023 để cầu thành công nhé!

Theo quan niệm của nhiều người, việc chọn ngày tốt để khai trương, ký kết hợp đồng, tổ chức sự kiện, mua nhà, mua xe,… là rất quan trọng. Vậy nên, hãy cùng Samma jeans khám phá những ngày tốt 12 tháng âm lịch Quý Mão 2023 để làm việc gì cũng suôn sẻ nhé!

1Xem ngày tốt tháng 1/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 1/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 1/2023 âm lịch

Ngày 23/1/2023, tức ngày 2/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 23-1-2023
 • Ngày Âm Lịch: 2-1-2023
 • Ngày tân tỵ tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 25/1/2023, tức ngày 4/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 25-1-2023
 • Ngày Âm Lịch: 4-1-2023
 • Ngày quý mùi tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 30/1/2023, tức ngày 9/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 30-1-2023
 • Ngày Âm Lịch: 9-1-2023
 • Ngày mậu tý tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 31/1/2023, tức ngày 10/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 31-1-2023
 • Ngày Âm Lịch: 10-1-2023
 • Ngày kỷ sửu tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 4/2/2023, tức ngày 14/1/2023

 • Ngày Dương Lịch: 4-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 14-1-2023
 • Ngày quý tỵ tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 6/2/2023, tức ngày 16/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 6-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 16-1-2023
 • Ngày ất mùi tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 11/2/2023, tức ngày 21/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 11-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 21-1-2023
 • Ngày canh tý tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 12/2/2023, tức ngày 22/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 12-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 22-1-2023
 • Ngày tân sửu tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 16/2/2023, tức ngày 26/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 16-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 26-1-2023
 • Ngày ất tỵ tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Kim Thổ: ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 18/2/2023, tức ngày 28/1/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 18-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 28-1-2023
 • Ngày đinh mùi tháng giáp dần năm quý mão
 • Ngày Thuần Dương: xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

2Xem ngày tốt tháng 2/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 2/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 2/2023 âm lịch

Ngày 25/2/2023, tức ngày 6/2/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 25-2-2023
 • Ngày Âm Lịch: 6-2-2023
 • Ngày giáp dần tháng ất mão năm quý mão
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 2/3/2023, tức ngày 11/2/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 2-3-2023
 • Ngày Âm Lịch: 11-2-2023
 • Ngày kỷ mùi tháng ất mão năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/3/2023, tức ngày 18/2/2023

 • Ngày Dương Lịch: 9-3-2023
 • Ngày Âm Lịch: 18-2-2023
 • Ngày bính dần tháng ất mão năm quý mão
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 10/3/2023, tức ngày 19/2/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 10-3-2023
 • Ngày Âm Lịch: 19-2-2023
 • Ngày đinh mão tháng ất mão năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

3Xem ngày tốt tháng 3/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 3/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 3/2023 âm lịch

Ngày 21/4/2023, tức ngày 2/3/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 21-4-2023
 • Ngày Âm Lịch: 2-3-2023
 • Ngày kỷ dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 29/4/2023, tức ngày 10/3/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 29-4-2023
 • Ngày Âm Lịch: 10-3-2023
 • Ngày đinh tỵ tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 3/5/2023, tức ngày 14/3/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 3-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 14-3-2023
 • Ngày tân dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 11/5/2023, tức ngày 22/3/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 11-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 22-3-2023
 • Ngày kỷ tỵ tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 15/5/2023, tức ngày 26/3/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 15-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 26-3-2023
 • Ngày quý dậu tháng bính thìn (nhuận) năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

4Xem ngày tốt tháng 4/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 4/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 4/2023 âm lịch

Ngày 19/5/2023, tức ngày 1/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 19-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 1-4-2023
 • Ngày đinh sửu tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 24/5/2023, tức ngày 6/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 24-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 6-4-2023
 • Ngày nhâm ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 25/5/2023, tức ngày 7/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 25-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 7-4-2023
 • Ngày quý mùi tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 31/5/2023, tức ngày 13/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 31-5-2023
 • Ngày Âm Lịch: 13-4-2023
 • Ngày kỷ sửu tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 5/6/2023, tức ngày 18/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 5-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 18-4-2023
 • Ngày giáp ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 6/6/2023, tức ngày 19/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 6-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 19-4-2023
 • Ngày ất mùi tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 12/6/2023, tức ngày 25/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 12-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 25-4-2023
 • Ngày tân sửu tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 17/6/2023, tức ngày 30/4/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 17-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 30-4-2023
 • Ngày bính ngọ tháng đinh tỵ năm quý mão
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

5Xem ngày tốt tháng 5/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 5/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 5/2023 âm lịch

Ngày 19/6/2023, tức ngày 2/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 19-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 2-5-2023
 • Ngày mậu thân tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 20/6/2023, tức ngày 3/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 20-6-2023
 • Ngày Âm Lịch: 3-5-2023
 • Ngày kỷ dậu tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 1/7/2023, tức ngày 14/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 1-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 14-5-2023
 • Ngày canh thân tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Đường: xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 6/7/2023, tức ngày 19/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 6-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 19-5-2023
 • Ngày ất sửu tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 13/7/2023, tức ngày 26/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 13-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 26-5-2023
 • Ngày nhâm thân tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 14/7/2023, tức ngày 27/5/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 14-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 27-5-2023
 • Ngày quý dậu tháng mậu ngọ năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

6Xem ngày tốt tháng 6/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 6/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 6/2023 âm lịch

Ngày 20/7/2023, tức ngày 3/6/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 20-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 3-6-2023
 • Ngày kỷ mão tháng kỷ mùi năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 27/7/2023, tức ngày 10/6/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 27-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 10-6-2023
 • Ngày bính tuất tháng kỷ mùi năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 28/7/2023, tức ngày 11/6/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 28-7-2023
 • Ngày Âm Lịch: 11-6-2023
 • Ngày đinh hợi tháng kỷ mùi năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 1/8/2023, tức ngày 15/6/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 1-8-2023
 • Ngày Âm Lịch: 15-6-2023
 • Ngày tân mão tháng kỷ mùi năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 8/8/2023, tức ngày 22/6/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 8-8-2023
 • Ngày Âm Lịch: 22-6-2023
 • Ngày mậu tuất tháng kỷ mùi năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

7Xem ngày tốt tháng 7/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 7/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 7/2023 âm lịch

Ngày 22/8/2023, tức ngày 7/7/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 22-8-2023
 • Ngày Âm Lịch: 7-7-2023
 • Ngày nhâm tý tháng canh thân năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

Ngày 27/8/2023, tức ngày 12/7/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 27-8-2023
 • Ngày Âm Lịch: 12-7-2023
 • Ngày đinh tỵ tháng canh thân năm quý mão
 • Ngày Hảo Thương: xuất hành thuận lợi, gặp qúy nhân phù trợ, làm mọi việc vừa lòng, như ý muốn, áo phẩm vinh quy
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 3/9/2023, tức ngày 19/7/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 3-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 19-7-2023
 • Ngày giáp tý tháng canh thân năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)

8Xem ngày tốt tháng 8/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 8/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 8/2023 âm lịch

Ngày 17/9/2023, tức ngày 3/8/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 17-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 3-8-2023
 • Ngày mậu dần tháng tân dậu năm quý mão
 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt, cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ mọi việc đều như ý muốn
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 18/9/2023, tức ngày 4/8/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 18-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 4-8-2023
 • Ngày kỷ mão tháng tân dậu năm quý mão
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 22/9/2023, tức ngày 8/8/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 22-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 8-8-2023
 • Ngày quý mùi tháng tân dậu năm quý mão
 • Ngày Thiên Thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 24/9/2023, tức ngày 10/8/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 24-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 10-8-2023
 • Ngày ất dậu tháng tân dậu năm quý mão
 • Ngày Thiên Môn: xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 30/9/2023, tức ngày 16/8/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 30-9-2023
 • Ngày Âm Lịch: 16-8-2023
 • Ngày tân mão tháng tân dậu năm quý mão
 • Ngày Thiên Thương: xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

9Xem ngày tốt tháng 9/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 9/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 9/2023 âm lịch

Ngày 20/10/2023, tức ngày 6/9/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 20-10-2023
 • Ngày Âm Lịch: 6-9-2023
 • Ngày tân hợi tháng nhâm tuất năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 1/11/2023, tức ngày 18/9/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 1-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 18-9-2023
 • Ngày quý hợi tháng nhâm tuất năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 6/11/2023, tức ngày 23/9/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 6-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 23-9-2023
 • Ngày mậu thìn tháng nhâm tuất năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

10Xem ngày tốt tháng 10/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 10/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 10/2023 âm lịch

Ngày 13/11/2023, tức ngày 1/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 13-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 1-10-2023
 • Ngày ất hợi tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 15/11/2023, tức ngày 3/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 15-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 3-10-2023
 • Ngày đinh sửu tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 121/11/2023, tức ngày 9/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 21-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 9-10-2023
 • Ngày quý mùi tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 27/11/2023, tức ngày 15/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 27-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 15-10-2023
 • Ngày kỷ sửu tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 7/12/2023, tức ngày 25/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 7-12-2023
 • Ngày Âm Lịch: 25-10-2023
 • Ngày kỷ hợi tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Đường Phong: rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 9/12/2023, tức ngày 27/10/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 9-12-2023
 • Ngày Âm Lịch: 27-10-2023
 • Ngày tân sửu tháng quý hợi năm quý mão
 • Ngày Kim Dương: xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

11Xem ngày tốt tháng 11/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 11/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 11/2023 âm lịch

Ngày 16/12/2023, tức ngày 4/11/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 16-12-2023
 • Ngày Âm Lịch: 4-11-2023
 • Ngày mậu thân tháng giáp tý năm quý mão
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

Ngày 9/1/2024, tức ngày 28/11/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 9-1-2024
 • Ngày Âm Lịch: 28-11-2023
 • Ngày nhâm thân tháng giáp tý năm quý mão
 • Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)

12Xem ngày tốt tháng 12/2023 âm lịch

Xem ngày tốt tháng 12/2023 âm lịchXem ngày tốt tháng 12/2023 âm lịch

Ngày 12/1/2024, tức ngày 2/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 12-1-2024
 • Ngày Âm Lịch: 2-12-2023
 • Ngày ất hợi tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 16/1/2024, tức ngày 6/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 16-1-2024
 • Ngày Âm Lịch: 6-12-2023
 • Ngày kỷ mão tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 24/1/2024, tức ngày 14/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 24-1-2024
 • Ngày Âm Lịch: 14-12-2023
 • Ngày đinh hợi tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi. mọi việc như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Ngày 28/1/2024, tức ngày 18/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 28-1-2024
 • Ngày Âm Lịch: 18-12-2023
 • Ngày tân mão tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)

Ngày 4/2/2024, tức ngày 25/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 4-2-2024
 • Ngày Âm Lịch: 25-12-2023
 • Ngày mậu tuất tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)

Ngày 5/2/2024, tức ngày 26/12/2023 âm lịch

 • Ngày Dương Lịch: 5-2-2024
 • Ngày Âm Lịch: 26-12-2023
 • Ngày kỷ hợi tháng ất sửu năm quý mão
 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)

Trên đây là ngày tốt 12 tháng âm lịch 2023 mà Samma jeans đã tổng hợp được. Mong qua bài viết này, bạn đã có thể chọn được ngày tốt để làm việc gì cũng đại thành công.

Có thể bạn quan tâm:

Chọn mua trái cây tươi ngon tại Samma jeans nhé:

Samma jeans

Nhà máy sản xuất thời trang xuất khẩu Samma jeans . Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với Samma jeans theo số hotline: 0879808866 để được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *